Thomas Thaulov Raab

Hjernedannelse - Foredrag

Thomas Thaulov Raabs liv har været drevet af en glubende nysgerrighed efter at forstå, hvem vi er som mennesker, hvor vores menneskelige egenskaber stammer fra - og hvorfor vi handler, tænker og føler, som vi gør.

Det har medført omfattende studier af alskens emner - fra teologi og kulturhistorie til adfærdsbiologi og hjerneforskning. Mere end noget andet har den årelange beskæftigelse med disse forskelligartede emner imidlertid overbevist Thomas om én ting: nemlig at svarene på mange af de livets store spørgsmål faktisk allerede er derude - hvis man blot formår at grave dem frem.

THOMAS THAULOV RAAB - HJERNEDANNELSE
Thomas Thaulov Raab har gennem snart et årti rejst land og rige tyndt med sine foredrag om hjernen, mennesket og videnskaben. Kort sagt: om alt mellem himmel og jord, som har at gøre med, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvor vi skal hen. Altid underholdende, altid interessant - og altid med sikkerhed for at få udvidet sin horisont og få spændende, ny viden med sig hjem, nænsomt serveret med et smil på munden og et glimt i øjet.
Udover sine foredrag har Thomas medvirket på de fleste af læge og hjerneforsker Peter Lund Madsens projekter om hjernen og videnskab gennem de senere år, på både tv, radio, teater, internet og i forbindelse med bogudgivelser som bestselleren "Dr. Zukaroffs Testamente" (2012).


FOREDRAGSEMNER (2013):

Kend din hjerne, kend sig selv
Som mennesker besidder vi desværre ikke nogen privilegeret indsigt i, hvorfor handler eller tænker, som vi gør. De motiver, som vi oftest tror ligger bag vores handlinger og vores overbevisninger, viser sig i vidt omfang at være efterrationaliseringer, som ikke forklarer de virkelige årsager til, at vi handler, som vi gør.
Vil vi forstå os selv, vores adfærd og vores beslutningsprocesser bedre, bliver vi derfor nødt til i stedet at vende blikket mod hjernen, som i sidste ende er omdrejningspunktet for alt, hvad vi føler, tænker og gør.
Gennem et utal af eksempler på, hvordan vi ofte påvirkes af faktorer, som vi ellers ville have forsvoret havde nogen betydning for vores handlinger eller beslutninger, og hvordan hjernen ofte reagerer helt anderledes, end vi havde forventet, vil vi forsøge at vise, hvordan vi med udgangspunkt i hjernen, også kan få en bedre forståelse af os.

Rejsen mod frihed
Mennesket og menneskehjernen er i sidste ende et produkt af naturen. Nøglen til at forstå hvordan menneskehjernen fungerer, skal derfor søges i menneskehjernens udviklingshistorie. Den kan ikke blot forklare, hvordan vi er blevet til dem, vi er, men samtidig afsløre, hvad vi har til fælles med så forskellige dyr som opfindsomme chimpanser og tyske dræberkalkuner.
Menneskehjernens udviklingshistorie er kort sagt ikke blot nøglen til en forståelse af, hvordan hjernen fungerer. Den er ganske simpelt grundlaget for ethvert forsøg på at forklare livets store spørgsmål:
Hvem er vi? hvor kommer vi fra? hvor skal vi hen?

Ovenstående kan kombineres med mere specifikke emner, som f.eks.:

Den omstillingsparate hjerne
Elefanten har sin snabel og blæksprutten sine alsidige arme. Menneskehjernen er og bliver dog det mest fleksible organ, vi overhovedet kender. Det er hjernen og kun hjernen, der gør os i stand til at omstille os til snart sagt enhver situation, og som har sikret, at mennesket i dag kan betragte sig selv som den mest succesfulde af alle nulevende dyrearter.
Selvom vores evne til at omstille os er uforlignelig, er der imidlertid grænser for vores omstillingsevne. Der er også forskel på, hvordan vi bedst udnytter denne evne til vores egen fordel. At skabe de optimale forudsætninger for vores medfødte omstillingsparathed kræver, at man er fortrolig med de mekanismer, som er ansvarlig for denne evne og kender de mange fælder, som kan stå i vejen.

Den kreative hjerne - og den dovne hjerne
Menneskehjernens evne til at skabe og finde på nye idéer er så godt som ubegrænset.
Vil vi gerne udnytte denne evne, er det derimod langt fra ligegyldigt, hvordan vi bærer os ad. Hvilke forhold vi byder os selv og den hjerne, som i sidste ende er kilden til al vores kreativitet.
Menneskehjernen er nemlig langt fra kun kreativ. Den er også doven, og vil ofte hellere blot nøjes med at gøre, som den plejer.
At udnytte vores evne til at finde på, kræver derfor et indblik i, hvordan hjernen regulerer den hårfine balance mellem dovenskab og kreativitet, vanetænkning og opfindsomhed. Har man først denne viden, kan det at finde på nye idéer og nye løsninger på gamle problemer, til gengæld blive let som en leg.

Ønsker du yderligere oplysninger og priser på Thomas Thaulov Raab er du velkommen til at ringe eller sende en mail, se vores Bookingforespørgsel, hvor du beskriver dit arrangement og vi vil vende tilbage med priser på Thomas Thaulov Raab

For booking af Thomas Thaulov Raab ring til nkbooking - tlf. 7020 3648

Sidste nyt om Thomas Thaulov Raab

Thomas Raab

Thomas Raab

NY BOG OM

FOREDRAG (efterår 2013)

Thomas Thaulov Raab
forfatter og foredragsholder

Thomas Thaulov Raab har gennem snart ti år rejst landet tyndt med sine foredrag om hjernen og den moderne hjerneforskning. Han formidler videnskab på et kompetent og underholdende niveau og har arbejdet på alle medieplatforme: tv, teater, radio og internet, etc., både foran og bagved kulisserne. Thomas har bl.a. medvirket på en lang række af Peter Lund Madsens formidlingsprojekter om videnskab generelt, såvel som hjerneforskning i særdeleshed, senest som researcher på bestselleren "Dr. Zukaroffs Testamente" (2012).
Senest har Thomas Thaulov Raab og Peter Lund Madsen sammen skrevet "En bog om hukommelsen" (2013), som indeholder alt det, man bør vide om hukommelsen - krydret med fornøjelige illustrationer og pudsige historier.

Foredrag:
Hukommelsens væsen
Et foredrag om hukommelsen
Vi tænker ofte kun på hukommelsen, når den svigter. Når vi har glemt vores adgangskoder, hvor vi har stillet vores bil, eller hvad det nu lige var, vi skulle købe ind.
Det er med andre ord hukommelsens paradoks, at vi kun husker de situationer, hvor den kommer til kort, mens vi alt for let glemmer alt det, som hukommelsen udfører, som er fuldstændigt uundværligt for os.
Hukommelsens funktion er langt mere omfattende end blot at huske enkeltdetaljer. Den sørger for, at det vi husker, er det, som betyder mest for os. Den er afgørende for, at vi er i stand til at sortere og prioritere i de ufattelige mængder af information, vi bombarderes med hver eneste dag. Den er afgørende for, at vi er i stand til at planlægge fremtiden, og ikke blot løber rundt som hovedløse høns.

Hukommelsen er med andre ord langt fra en simpel hjælpefunktion, som kunne trænge til forbedring. Den er på alle måder et af de vigtigste omdrejningspunkter i alt, hvad vi er og gør. I stedet for at drømme om den perfekte hukommelse, er det derfor måske på tide at blive bedre til at leve sammen med den hukommelse, vi nu engang har?

Et foredrag om hukommelsen gennemgår alt det, du ikke vidste - eller måske blot havde glemt? - om hukommelsens væsen. Hvordan den præger, hvem vi er. Hvordan den sørger for, at vores muligheder for at klare livets udfordringer er optimale. Og hvordan den i virkeligheden spiller en langt større rolle for resten af hjernens funktion, end man måske har gjort sig klart.
Kort sagt: dit syn på hukommelsen vil aldrig igen blive helt det samme!
Længde: 1*60 min. eller 2*45 min.


Hjernedannelse
Hvem er vi? hvor kommer vi fra? hvor skal vi hen?
Hjerneforskningen beskæftiger sig i stadigt stigende omfang med emner og spørgsmål, som tidligere var forbeholdt mere filosofiske spekulationer: Har vi en fri vilje? Hvad er bevidstheden - og hvordan opstår den? Hvordan former vi vores oplevelse af virkeligheden? Kan man aflæse vores tanker udefra?
Spørgsmål som alle er tæt forbundet til vores selvforståelse.
Men er det virkeligt nødvendigt altid at blande hjernen ind i spørgsmålet om, hvordan vi opfatter os selv? Og hvad kan hjerneforskningen i givet fald overhovedet lære os om, hvem vi er, og hvordan vi fungerer?
Med aktuelle eksempler fra den aktuelle forskning diskuteres og illustreres, hvad resultaterne fra den moderne hjerneforskning egentlig kan lære os om os selv, hvor grænserne for hjerneforskningens blotlæggelse af den menneskelige psyke går, samt i hvilken retning vi kan forvente os, at hjerneforskningen vil udvikle sig i de kommende år.
Længde: 2 * 45 min. (eller efter aftale).

Øvrige emner efter aftale.

Nye hjerneforedrag fra Thomas Thaulov Raab

Thomas Thaulov Raabs liv har været drevet af en glubende nysgerrighed efter at forstå, hvem vi er som mennesker, hvor vores menneskelige egenskaber stammer fra - og hvorfor vi handler, tænker og føler, som vi gør.

Thomas Raab første bog: Dyrenes historie

Bogen for enhver dyreven, som ønsker at høre om forholdet mellem dyr og menneske og dets udvikling gennem tiderne.


 Nyhedsbrev
E-mailadresse:

Tilmeld
Frameld
Nomineret

Thomas Thaulov Raab

 Thomas Thaulov Raab
Info
Kontakt
NKBOOKING
Booking Tlf. 7020 3648
Email:
Relaterede kunstnere