Kaare R. Skou

journalist, politisk reporter og foredragsholder

Kaare R. Skou (1947) dansk journalist og politisk reporter på TV 2 Nyhederne.

Kaare er en efterspurgt foredragsholder og har skrevet flere bøger om folketinget og den politiske historie, bl.a. Politiske perler, Dansk Politik A-Å Leksikon og den omfattende politiske historiefortælling Land at lede fra.

De danske forbehold - til gene eller gavn
Foredraget vil indeholde forbeholdenes baggrund og historie, deres betydning for Danmarks placering i det europæiske samarbejde og for det danske samfund og de politiske partiers holdning til forbeholdene.

Spindoktor
Begrebet spindoktor har sat sindene i bevægelse blandt politikere, embedsmænd, journalister og politologer. I virkeligheden er der ikke noget at hidse sig op over - vi har bare fået et ord for en ældgammel foreteelse, og så er samfundet ved at have udviklet nogle uddannelser, der passer til den beskæftigelse. Tidligere blev politikere og især ministre betjent af et embedsværk, som bestod af jurister. Så kom de forskellige former for statskundskabsuddannede til. Nogle få ministerier havde andre akademikere ansat - der var vel en enkelt dyrlæge i Landbrugsministeriet. Men med Miljøministeriets oprettelse begyndte de naturvidenskabeligt uddannede også at indgå i embedsmandsstanden. Og så er der som det sidste skud kommet spindoktorerne - de kommunikationsuddannede.

Nøgternt set er der blot tale om en professionalisering af ministerbetjeningen over for først og fremmest pressen, men også over for det politiske system. Der er meget få professionelle spindoktorer i dansk politik. Måske i virkeligheden kun to. Og ministrene har endnu ikke rigtig fundet ud af, hvordan spindoktorer skal anvendes. De fleste bliver brugt som pressechefer og intet andet.

Selv når politikerne har lært, hvad en spindoktor kan bruges til, vil der være langt til amerikanske og engelske tilstande. Det forhindrer det danske politiske system simpelthen. Kombinationen af en forholdstalsvalgmetode og det faktum, at Danmark som hovedregel vil have mindretalsregeringer, gør det svært for politikere og ministre at lave ægte spin.

Kongekabalen er en elementært spændende film, men den er fiktion. Adskillige stopklodser ville have bremset handlingen i den film, inden sagen havde udviklet sig som den gør. Set fra journalisternes side er spindoktorer både en hjælp og en irritationskilde.

Dér, hvor udviklingen med spindoktorer for alvor bliver interessant, er ikke i forholdet mellem politiker og presse, men i forholdet mellem politiker og vælger. En mere og mere professionel stand af spindoktorer vil fremme udviklingen bort fra ideologisk baserede partier og hen imod en designerpolitik styret af mere eller mindre flygtige folkestemninger.

Politik netop nu
Med udgangspunkt i den aktuelle politiske situation causerer Kaare R. Skou om det politiske spil på Christiansborg. I en ironisk, kærlig form stifter vi bekendtskab med toppolitikerne og hører om, hvordan politik egentlig bliver til. Der fortælles også om spindoktorernes indmarch på den politiske scene og om forholdet mellem politikerne og pressen. Partiernes og politikernes placering i det politiske billede skitseres fra det historiske Venstre til opkomlingen blandt partier, Ny Alliance. Det er både muntert og lærerigt.

Ønsker du yderligere oplysninger og priser på Kaare R. Skou er du velkommen til at ringe eller sende en mail, se vores Bookingforespørgsel, hvor du beskriver dit arrangement og vi vil vende tilbage med priser på Kaare R. Skou

For booking af Kaare R. Skou ring til nkbooking - tlf. 7020 3648


 Nyhedsbrev
E-mailadresse:

Tilmeld
Frameld
Nomineret

Kaare R. Skou

 Kaare R. Skou
Info
Kontakt
NKBOOKING
Booking Tlf. 7020 3648
Email:
Relaterede kunstnere