Henrik Lewis-Guttermann

Foredragsholder

Henrik har været taler og foredragsholder igennem 35 år for foreninger, institutioner og virksomheder. Henrik Lewis-Guttermann er socialantropolog, journalist, safariguide og rejsebureaudirektør. Ikke en karriere af de sædvanlige. Men der er enkelte ledetråde, som går igen.

Først og fremmest interessen for, beskæftigelsen med og kærligheden til Afrika og Mellemøsten. Og så de mange rejser og lange ophold uden for Danmarks grænser. Det er blevet til et liv med store oplevelser og mange udfordringer. Og en viden, der går både i dybden og i bredden.

En anden ledetråd hedder formidling - både skriftligt og mundtligt. Heriblandt som taler og foredragsholder. På denne side er beskrevet 12 foredrag, men efter aftale kan foredragets vinkles på emnerne: Afrika, Mellemøsten og rejseliv.

1. Nelson Mandela - Sydafrikas redningsmand
Uden Nelson Mandela var det aldrig gået. Den sorte legende er ganske enkelt årsagen til, at det lykkedes Sydafrika at gennemføre overgangen til demokrati og race-lighed uden et blodigt og langstrakt opgør med uanede konsekvenser.

Ligeretsforkæmper, frihedskæmper, politisk fange i 27 år, Sydafrikas første sorte præsident og nu aldrende statsmand. Foredraget gennemgår et fantastisk livsforløb og tegner et portræt af det store ikon.

Varighed 1 ½ time, 30 minutter til spørgsmål


2. Store skikkelser i Afrika
- Cecil Rhodes, Mahatma Ghandi, Nelson Mandela

Tre mænd, der med Sydafrika som udgangspunkt, hver satte deres præg på udviklingen langt uden for dette lands grænser.

Foredraget demonstrerer, hvordan enkeltpersoner med stålsatte viljer kan forandre historien og tegne dens forløb.

Varighed 1 ½ time, 30 minutter til spørgsmål


3. VM i Sydafrika - landet bag begivenheden
I sommeren 2010 afvikles verdensmesterskaberne i fodbold - the Word Cup - for første gang i Afrika. I timevis, i dagevis, i uger vil dansk fjernsyn stille om til kampene i Sydafrika. Men hvad er det for et land, der lægger scene til de sportslige udfoldelser? Hvad foregår der lige uden for TV-kameraets vinkel?

Foredraget vil give et aktuelt billede af den sydafrikanske virkelighed, der måske, måske ikke vil møde hundredtusindvis af tilrejsende fans og millioner af fjernsynsseere. Bliv klædt på til en spændende fodboldsommer.

Varighed 45 - 90 minutter, 15 - 30 minutter til spørgsmål


4. Hvad har Apartheid betydet?
Fra 1948 og næsten halvtreds år frem blev Sydafrika regeret ud fra en ideologi, der holdt landets borgere i en stram spændetrøje. Apartheid betegnede en nøje og stejl hierarkisk race-opdeling af samfundet med landets hvide indbyggere solidt forskanset i toppen af pyramiden, mens de sorte udgjorde et bredt og undertrykt fundament. Herudfra byggedes landet, men også dets indbyggeres liv og tankegang.

Foredraget beskriver og forklarer Apartheid og viser hvorledes, ideologien og dens samfundsopbygning stadig mentalt påvirker såvel Sydafrikas hvide som sorte, deres tankesæt og handlingsmønstre.

Varighed 1 ½ time, 30 minutter til spørgsmål.


5. Fremtiden for Afrika
Afrika er blevet agterudsejlet af alle andre kontinenter (bortset fra Antarktis). Skal det være Afrikas lod i al evighed? Kan det blive endnu værre? Eller findes der håb for fremtiden.

Hvad med Sydafrika - kan det blive et nyt Zimbabwe? Og hvad sker der, når Mandela dør. Er Kenya på vej mod stabilitet og fremgang, eller vil de blodige stridigheder blusse op igen? Kan det blive værre i Somalia, eller kan landet genoprettes? Og hvad med Sudan, Congo, Nigeria og Nordafrika? Foredraget opridser den aktuelle situation, peger på muligheder og risici, men overlader krystalkuglen til spåkoner.

Varighed 1 - 1 ½ time, 30 minutter til spørgsmål


6. Safari - tæt på oprindeligheden
"Jeg har i fire uger besøgt de lykkelige jagtmarker og kommer lige ud fra dybet af den store vilde naturs herlighed,
fra urtidens liv i dag som for tusind år siden, fra mødet med de store rovdyr, som betager én, som man får på hjernen,
så at man ikke synes, der er andet værd at leve for end løver."

Karen Blixen i brev til Thomas Dinesen, 17. oktober 1914

Safari betyder slet og ret "rejse" på det afrikanske sprog, swahili. Men det er blevet synonymt med en særlig rejseform, hvor man tilbringer dage, uger på den afrikanske savanne med at nyde synet af storvildtet i dets naturlige omgivelser.

Foredraget - ledsaget af lysbilleder - beretter om udviklingen fra storvildtjagt til fotosafari. Det trækker på foredragsholderens mange personlige oplevelser gennem 40 års safarirejser i Øst-, Vest- og Sydafrika.

Varighed 1 ½ time, 30 minutter til spørgsmål.


7. Maasaierne
- et folk, en kultur, der kæmper for overlevelse

De fleste er nok stødt på Masaifolket for første gang ved læsningen af Karen Blixens "Den afrikanske farm". Eller måske på en rejse til Østafrika.

Maasaierne er et østafrikansk hyrdefolk med en facinerende historie og kultur. Deres livsform passer dog ikke let ind i en moderne samfundsmodel, og det er spørgsmålet, hvornår den vil forsvinde. Vil det kun blive til én eller to generationer mere, eller vil Maasaiernes alligevel formå at svare igen på udfordringen fra den moderne tilværelse?

Foredraget, der vil blive ledsaget af lysbilleder, beretter deres historie, forklarer kulturen og drøfter mulighederne for fremtiden.

Varighed 1 ½ time, 30 minutter til spørgsmål.


8. Et liv med Afrika
Min morfar kom fra Sydafrika, og i barndomshjemmet blev der talt om familien i Afrika. Efter skolen satte jeg selv kursen mod "det mørke" kontinent. Det blev til et liv med Afrika. I studierne, i arbejdet og i hjertet.

Foredraget er en levnedsberetning om oplevelser, hændelser, overvejelser og betragtninger. Det ledsages af lysbilleder.

Varighed 1 ½ time, 30 minutter til spørgsmål.


9. Hvorfor slås de, hvorfor kan de ikke enes?
- Israel i Mellemøsten

"Vi hører næsten ikke om andet. Så sprænger der en bombe, så skyder de på drenge, der kaster sten. Nu forhandler de, nu udbryder der krig. Hører det nogensinde op?"

Konflikten mellem Israel og det øvrige Mellemøsten har stået på siden den jødiske stats oprettelse for 61 år siden og begyndte i virkeligheden længe før. Får den nogensinde en ende, og hvad er stridens kerne? Og behøver vi virkelig høre så meget om den i medierne?

Foredraget vil forsøge at rede trådene ud og forklare de på én gang simple og alligevel komplicerede sammenhænge.

Varighed 1 ½ time, 30 minutter til spørgsmål.


10. Jøderne - en regnbue-nation
Før staten Israels oprettelse hed det sig, at jøderne var en nation uden et land. I dag er Israel et land tilhørende en nation, der er spredt ud over hele verden og blandt mange folkeslag. Jøderne er mere forskellige, end de fleste forestiller sig.

Foredraget ledsages af lysbilleder og beretter om en stor kulturel mangfoldighed fra Øst- Vest- og Sydeuropa til Kurdistan, Irak, Syrien og Yemen. Til Marokko, Ethiopien, Indien og Kina. Det tegner et billede af en nation med en fælles kerne, men kæmpeforskelle i det ydre.

Varighed 1 ½ time, 30 minutter til spørgsmål.


11. Fra nomade til turist - rejsens historie
Mennesket har rejst fra det øjeblik, det forlod træerne og fik oprejst gang på jorden.

Foredraget handler om, hvordan rejsen har forandret sig fra nødvendighed, til dannelse, til fornøjelse. Vi ser på rejsens mange skiftende formål og udtryksformer. Handel, erobring, nød og forfølgelse, dannelse, opdagelse, kur og helbredelse hører til rejsens klassiske ophav. I dag står til gengæld adspredelse og afslapning højt på listen.

Varighed 1 ½ time, 30 minutter til spørgsmål.


12. Sådan får du en god rejse
Dette er et praktisk foredrag, der vil klæde tilhørerne bedre på til at planlægge deres egne rejser. Det giver anvisninger på hvilke forhold, der bør overvejes, hvilke muligheder, der eksisterer, og hvilke ting man må agte sig for.

Hvorledes kan man gøre alt selv, og i hvilke tilfælde vil det være fornuftigt at overlade noget af eller hele rejsens tilrettelæggelse til et bureau? Hvilke rettigheder giver loven? Hvilke spørgsmål bør man stille - til hvem og hvordan? Hvorledes sikrer man sig før, under og efter rejsen?

Varighed 1 ½ time, 30 minutter til spørgsmål.


Portrætter af rejsemål
Efter ønske kan foredrag om et givent rejsemål aftales - f.eks. Kenya, Tanzania, Sydafrika, Botswana og Israel

Ønsker du yderligere oplysninger og priser på Henrik Lewis-Guttermann er du velkommen til at ringe eller sende en mail, se vores Bookingforespørgsel, hvor du beskriver dit arrangement og vi vil vende tilbage med priser på Henrik Lewis-Guttermann

For booking af Henrik Lewis-Guttermann ring til nkbooking - tlf. 7020 3648


 Nyhedsbrev
E-mailadresse:

Tilmeld
Frameld
Nomineret

Henrik Lewis-Guttermann

 Henrik Lewis-Guttermann
Info
Kontakt
NKBOOKING
Booking Tlf. 7020 3648
Email:
Relaterede kunstnere