Ingrid Kristensen

Ingrid Kristensen er en af Danmarks mest fremsynede og nytænkende kunstneriske personligheder.

Ingrid har gennem de seneste 20 år skabt og instrueret et hav af spektakulære forestillinger. De seneste fem år er hun gået skridtet videre, så hun nu inddrager alle fem sanser og innovativ forskning i scenekunsten - et arbejde, som har bevirket, at hun i 2010 fik bevilliget 1,9 millioner fra Statens Kunstråd til det 3-årige kunstneriske forskningsprojekt Sans & Dans. Forskningsprojektet blev også udvalgt som Fyrtårnsprojekt i Region Syddanmark.

Ingrids foredrag kan være til stor inspiration for målgrupper, der:

- gerne vil overraskes og inspireres med indtryk fra kunstens og forskningens verden (virksomheder og privatpersoner)
- arbejder med kreativitet, innovation og/eller formidling (f.eks. kulturkonsulenter og videregående uddannelser)
- vil vide mere om, hvordan man kan kombinere kunst og videnskab på nye måder (kunstnere og forskere)
- har interesse i ny viden og praktisk anvendelse af sensoriske virkemidler i f.eks. behandling eller personlig udvikling (sundhedssektoren, wellness, alternative behandlere)
- arbejder med sansestimuli i deres virke (kokke, levnedsmiddelbranchen)

samt til målgrupper, som:

- arbejder med børns motoriske, sproglige og æstetiske udvikling

Sansernes dramaturgi
(Kunst skal ses, høres, smages, lugtes og mærkes!)
De seneste fem år har Ingrid Kristensen arbejdet med at skabe værker, installationer og forestillinger, der printer sig ind i publikums sind og bliver der, længe efter musikken er slukket, værket er fjernet eller performerne er trådt ned fra de skrå brædder.

Ingrid Kristensen har blandt andet forsket i, om der findes universelle dufte og smage, som giver personer fra forskellige dele af verden de samme associationer, følelser og indtryk; hvad forskellige duft- og smagsoplevelser gør ved vores følelser og den måde, vi oplever verden på; og hvordan forskellige former for berøring og taktile stimuli eller f.eks. varme/kulde påvirker publikums oplevelser.

Kardinalpunktet i Ingrid Kristensens kunst¬neriske virke er at appellere til så mange sanser som muligt, for derved at skabe flerdimensionale, sansemættede helhedsoplevelser og via interaktion nå frem til en inkluderende performance, der skaber refleksion. Hendes forestillinger skaber et fysisk og mentalt rum, hvor ny viden og teknologi smelter sammen med en kunstnerisk oplevelse, skaber dialog, udfordrer, fornyr . og leger med nye former for formidling.

Under foredraget præsenterer Ingrid video¬uddrag fra nogle af sine populære fore¬stillinger, uddeler duft- og smagsprøver, fremlægger nogle af sine mest spændende erfaringer med at arbejde i "sanse-universet", og fortæller om den viden, hun har oparbejdet som forsker i kunstnerisk form og indhold.

Innovativ kunst & kunstnerisk inspireret innovation
Ingrid Kristensens virke, specielt i det kunstneriske forskningsprojekt Sans & Dans, er først og fremmest en udforskning af sansemættede virkemidler i scenekunsten.

Men det er i høj grad også en innovativ fusion mellem kunst og forskning, der åbner nye perspektiver for kunsten, men også for forskningen og de nye videns- og oplevelsesøkonomier, der vil udfolde sig i krydsfeltet mellem innovative erhvervsvirksomheder, kunstnere og åbensindede forskere. Sans & Dans beskrives i brede kredse som et mønsterprojekt mht. samarbejde mellem kunst og forskning.

I dette foredrag fortæller Ingrid, hvordan det er muligt at skabe et samarbejde på tværs af traditionelt vidt forskellige brancher og hvad hun og hendes team har fået ud af de seneste års intense samarbejde med et kalejdoskop af anerkendte inden- og udenlandske eksperter fra bl.a. fødevarevidenskab over arkitektur, design og medieteknologi til kunsthistorie og oplevelses¬økonomi . samt naturligvis adskillige repræsentanter fra erhvervslivet og kunstens verden.

I foredraget giver Ingrid også eksempler på praktisk anvendelse af resultaterne, også i helt andre sammenhænge og i andre brancher.

Når udvikling går gennem kroppen: Rimedans for børn
Hvad har krop, bevægelse og dans med sproglig udvikling at gøre? Rigtigt meget, når det involverer Ingrid Kristensen og Rimedans!

Ingrid Kristensen har i mange år fokuseret på kombinationen af børn, krop, bevægelse, dans og motorik - og de seneste 20 år har hun i samarbejde med adskillige kommuner, børneinstitutioner og biblioteker samt tusindvis af børn udviklet et helt specielt, pædagogisk funderet koncept, der også fokuserer på sproglig udvikling.

Metoden Rimedans® udvikler og stimulerer børnenes kompetencer gennem samtidigt arbejde med bevægelser, rim, remser & eventyr. Det er en helt særlig sammensætning af bevægelse, leg og læring, så børnene får lyst til at bevæge sig - til at lege og lære. Bevægelserne, legen og læringen er rystet godt sammen og giver en unik form, hvor hele barnet tilgodeses i arbejdet med tale, recitation, motorik, balance, smidighed, kondi og rytme.

I hverdagen har vi som voksne en tendens til at fokusere på børnenes finmotorik, på de små bevægelser. I Rimedans får vi hele kroppen med, også alle de store bevægelser. Resultatet er bl.a., at hele kroppen aktiveres og børnenes opmærksomhed skærpes.

Dette arrangement omfatter både foredrag, praktiske øvelser og tid til, at deltagerne med Ingrids hjælp kan arbejde med idéer til egne danse- og bevægelseslege - idéer, som deltagerne efterfølgende direkte vil kunne bruge i det daglige arbejde med børn, krop, dans og bevægelse.

Afsluttende giver Ingrid deltagerne et lille indblik i sit kunstneriske forskningsprojekt Sans & Dans.Klik for stort billede...  Klik for stort billede...

Ønsker du yderligere oplysninger og priser på Ingrid Kristensen er du velkommen til at ringe eller sende en mail, se vores Bookingforespørgsel, hvor du beskriver dit arrangement og vi vil vende tilbage med priser på Ingrid Kristensen

For booking af Ingrid Kristensen ring til nkbooking - tlf. 7020 3648


 Nyhedsbrev
E-mailadresse:

Tilmeld
Frameld
Nomineret

Ingrid Kristensen

 Ingrid Kristensen
Info
Kontakt
NKBOOKING
Booking Tlf. 7020 3648
Email:
Relaterede kunstnere