STRESS Management - Johnny Schultz

Foredrag - Kursus - Stress management

Johnny Schultz er en af Danmarks mest erfarne kursusholdere. Mere end 1000 kursister om året har gennem de sidste 20 år deltaget på hans kurser. Johnny Schultz er Cand. Psych. med speciale i arbejdspsykologi. Han har desuden en forskningsmæssig baggrund i stress og psykisk arbejdsmiljø.
Han er forfatter til Politikens meget roste bog om stress hvor Dr. Med. Bo Netterstrøm skriver i forordet: Dette er én af de mest anvendelige bøger, der er skrevet om stress. Det er mit håb at den må blive mange danskeres eje!
Johnny Schultz har desuden egen praksis på Hellebæk Klædefabrik hvor han giver personlig rådgivning. Herunder ser du en række af de emner som Johnny holder kurser og foredrag om:

 

STRESS Management - Johnny Schultz

 

Om engagement, trivsel og arbejdsglæde
Målet med foredraget er at styrke deltagernes viden og bevidsthed om en række arbejdspsykologiske forhold der fremmer såvel lederes som medarbejderes engagement, trivsel og arbejdsglæde.

Foredraget belyser følgende emner: Hvad forstås ved et godt psykisk arbejdsmiljø set ud fra en arbejdspsykologisk og videnskabelig referenceramme? Hvilke belastninger i det psykiske arbejdsmiljø er oftest en hindring for engagement, trivsel og arbejdsglæde og hvilke målrettede handlestrategier skal anvendes for at ændre disse forhold

Positiv stress-styring
Målet med foredraget er at styrke deltagernes evne til at klare en krævende eller stressende hverdag på en konstruktiv måde. Desuden er målet at give deltagerne en række metoder og handlestrategier til udnyttelse af de positive sider af stress.

Foredraget belyser følgende emner: Hvor går grænsen mellem positiv og negativ stress? Hvilke handlestrategier skal du anvende så du kan bruge dine ressourcer på en positiv og effektiv måde i en travl hverdag? Kort præsentation af forskning der viser betingelserne for positiv stress-styring.

Personlig gennemslagskraft og karisma
Der er mange arbejdssituationer hvor det er af afgørende betydning hvordan du opleves af andre mennesker. Det gælder både medarbejdere, ledere kunder og ved møder, hvor du skal demonstrere viljestyrke, gennemslagskraft og selvkontrol.

Målet med foredraget er at give deltagerne kommunikationsmetoder der styrke din personlige udstråling og din evnen til at bevare sagligheden, overblikket og den fulde kontrol over situationen, når du udsættes for andre menneskers pres. I tilknytning hertil lærer deltagerne at mestre nye eller overraskende situationer ved hjælp af mentale teknikker der styrker din evne til virkelig at brænde igennem så du bliver hørt, forstået og respekteret for dine synspunkter.

Personlig udvikling vha. mental styrketræning
Målet med foredraget er at give deltagerne en kort introduktion til den del af personlighedspsykologien som giver dig en række effektive metoder til din personlige udvikling. Metoder der vil styrke din selvtillid og din selvværdsfølelse og som vil medføre en synlig positiv effekt i såvel arbejdsliv som privatliv.

Følgende temaer belyses: Hvorfor er jeg blevet til det menneske jeg er? Hvordan lærer jeg at gøre op med min egen "indre tyran" der driver mig rundt i manegen? Hvordan lærer jeg én gang for alle at melde mig ud af flinkeskolen? Hvilke sammenhænge er der mellem selvtillid og selvværd og hvordan lærer jeg at styrke mit selvværd?

Konstruktiv konfliktløsning
Målet med foredraget er at give deltagerne en række effektive metoder og værktøjer til at forebygge eller løse den type konflikter der skaber utryghed og mistrivsel på en arbejdsplads.

Følgende temaer belyses: Kort om konfliktens psykologi: Om individets interesser, behov og motiver. Metoder til konstruktiv konfliktløsning. Hvordan kommer de involverede parterne videre på en konstruktiv måde? Hvordan skabes en vinder-vinder situation der er holdbar?

Excellent kundeservice
Sælgere og frontpersonale med direkte eller telefonisk kundekontakt bruger ofte urimelig meget tid og energi på kritiske og krævende kunder uden at opnå et positivt resultat. I stedet bliver medarbejderen drænet for energi hvilket sker på bekostning af de øvrige kunder samt andre vigtige arbejdsopgaver. Det er derfor vigtigt, at personalet bliver uddannet til at indfri de store krav og forventninger som kunder i dag stiller for at give en professionel, excellent og serviceminded behandling.

Målet med foredraget er at lære deltagerne de situationsbestemte kommunikations-metoder der især kan anvendes over for kritiske og krævende kunder så unødige diskussioner og konflikter undgås. Desuden er målet at styrke deltagernes viden og bevidsthed om de krav og forventninger du som medarbejder skal indfri for at give kunden en imødekommende, serviceminded og professionel behandling.

Den motiverende leder
Målet med foredraget er at styrke deltagernes viden om de ledelses-principper og motivationsmetoder, der sikrer et højt engagement og præstationsniveau hos medarbejderne.

Følgende temaer belyses: Hvilke arbejdspsykologiske betingelser skal være opfyldt for at der virkelig er tale om et godt psykisk arbejdsmiljø og hvad kan du som leder gøre for at styrke dit eget psykiske arbejdsmiljø. Hvordan kan du skabe grundlag for ægte engagement, trivsel og arbejdsglæde hos dine medarbejdere, forhold der er af afgørende betydning for deres præstationslyst?

Ønsker du yderligere oplysninger og priser på STRESS Management - Johnny Schultz er du velkommen til at ringe eller sende en mail, se vores Bookingforespørgsel, hvor du beskriver dit arrangement og vi vil vende tilbage med priser på STRESS Management - Johnny Schultz

For booking af STRESS Management - Johnny Schultz ring til nkbooking - tlf. 7020 3648
NKBOOKING
Booking Tlf. 7020 3648
E-mail: niels.kofoed@nkmusic.dk