Christian Kronman

Gadedigter og storytelling

Gadedigteren kommer med glæde til din fest.
Hvad stiller vi op med de særlige dage? - Stil op med gadedigteren! - Det er underholdning, man også husker bagefter.

Thomas Kingo - verdensmand og himmelstormer
Gadedigteren fortæller om salmedigteren

I Thomas Kingos salmer mødes lys og skygge i evig duel. Det gjorde de også i hans egen dybt sammensatte personlighed. Den karismatiske, kvindeglade og ærgerrige væversøn fra Slangerup endte som både biskop og adelsmand og fik ovenikøbet lov til at opleve den store kærlighed to gange i livet. Som digter lagde han ud i den muntre, livsnære, til tider stærkt erotiske, genre og udviklede sig derfra til den oplyste enevældes fremmeste fyrstedigter med storladne hyldestdigte til både monarken selv, Griffenfeld og andre af tidens magthavere. Sideløbende arbejdede han på de salmer, han er kendt for i dag.

Forfatteren, gadedigteren og historiefortælleren Christian Kronman skaber sine egne historier fra grunden, hvad enten de bygger på selvoplevet eller opfundet stof. For hans såkaldte faktællinger om f.eks. store, litterære personligheder som H. C. Andersen, Sophus Claussen, Jens August Schade og - senest - Thomas Kingo gælder det, at de alle er baseret på grundig research og derefter bygget op efter alle fortællekunstens regler.


I dagens anledning - Poetisk stand up
Et ca. 20 minutters indslag ved fødselsdage, jubilæer, bryllupper og andre festlige legligheder

Midt under festen kommer gadedigteren på et aftalt signal ind med sin kasse, stiger op på den og afleverer sit program, som dels består af egne og andres digte, dels af små causerier, som hægter digtene sammen, og som er skrevet specielt til lejligheden på grundlag af et eller flere forudgående interviews - enten med hovedpersonen selv, eller (som regel) i al hemmelighed med hans eller hendes familie og/eller venner, så arrangementet kan komme som en overraskelse.

Indslaget er altid et af dem, man husker længe efter at festen er forbi. Dels fordi digtene hver på deres måde er af høj kvalitet, dels fordi causerierne gør det til en unik og dybt personlig oplevelse, samtidig med at de lænker digtene ned i den specielle begivenhed og på en munter og naturlig måde så at sige inviterer f.eks. Shakespeare, Aarestrup og Kronman med til bords hos hr. og fru Jensen.

Fremsigelsen af digtene foregår på gadedigterens vis. Udvalget af digte og den måde de bliver fremført på, henvender sig til alle - også dem, der ikke sædvanligvis interesserer sig for lyrik. Det foregår med en tilpas blanding af humor, gøgl og poesi.

Gadedigterens poetiske stand up har stået sin prøve på åben gade, hvor jeg i fem år (1992-97) hver lørdag stod ved foden af Rundetårn i København og udsagde egne og andres digte til de forbipasserende - og virkelig formåede at samle en "crowd".

H. C. Andersen - Lykkens ulykkelige barn
Foredrag af ca. to timers varighed inklusive 20 minutters pause

Der kan efterhånden ikke siges meget nyt om H. C. Andersen. Det nye i mit foredrag er først og fremmest synsvinklen, hvor jeg belyser den røde tråd af held, som går igennem digterens liv, ja som faktisk allerede er på spil endnu før han bliver født. Ustandseligt sker der først noget, som ikke er så godt. Men det viser sig snart bare at være den nødvendige forudsætning for, at der bagefter kan ske noget, der er rigtig, rigtig godt på et meget dybere og meget mere betydningsbærende plan end det tidligere uheld - altså efter devisen (hver gang der sker os noget mindre godt, skal vi blot skynde os at sige til os selv): "Det vil senere vise sig at være en fordel".

Nu er det længe siden
Foredrag, ca. to timer inklusive 20 minutters pause - Målgruppe: generationerne 50+

Hvad var det nu lige, der skete i løbet af de sidste 60-70 år? Sammen med publikum genoplever forfatteren, gadedigteren og historiefortælleren Christian Kronman store og små begivenheder, der alle sammen fandt sted inden for den fælles tidsramme. F.eks. gjorde mangelsituationen under besættelsen, at chokoladen lige siden har haft en smag af kærlighed. Hvorfor nu det? Få svaret og mange andre historier og digte ved mødet med forfatteren, gadedigteren og historiefortælleren Christian Kronman.

Til Gud og hver kvinde
Foredrag, ca. to timer inklusive 20 minutters pause - Målgruppe: Kirker og menighedsråd.

Forfatteren, gadedigteren og historiefortælleren bevæger sig fra Brorsons det mindste græs til Whitmans Leaves of Grass og Højsangen og derfra videre til Schades himmelske jordbær til erotikeren Kingo og salmedigteren Kingo og hans store, paradoksalt livsbekræftende farveldigt til verden.

Ønsker du yderligere oplysninger og priser på Christian Kronman er du velkommen til at ringe eller sende en mail, se vores Bookingforespørgsel, hvor du beskriver dit arrangement og vi vil vende tilbage med priser på Christian Kronman

For booking af Christian Kronman ring til nkbooking - tlf. 7020 3648


 Nyhedsbrev
E-mailadresse:

Tilmeld
Frameld
Nomineret
 Gadedigteren - Christian Kronman
Info
Kontakt
NKBOOKING
Booking Tlf. 7020 3648
Email:
Relaterede kunstnere