Lone Hertz

foredrag - oplæsning

Skuespiller, forfatter og foredragsholder
foredrag  oplæsning  dogmeteater
Budskabet er centralt i Lone Hertz' alsidige repetoire. I budskaberne ligger der en for hende absolut nødvendighed, helt fritaget for overfladisk underholdning.

Det handler om glæden, smerten, håbet, lunet - om troen på livet og den aktive medleven. Lone Hertz er skuespiller, foredragsholder og forfatter samt tidligere teaterleder og tidligere rektor for Statens Teaterskole. Endvidere har hun været medskaber til filmen om sin søn, Tomas - et barn du ikke kan nå.

*En oplæsningsaften af H.C. Andersens værker

Lone Hertz vil drage paralleller fra digterens eventyr til sit eget liv ved at sætte fokus på snapshots fra sin karrieres højdepunkter belyst gennem digterens liv.

Dogmeteater:

* ÅbenbaringenÅbenbaringen er en vild og blodig historie, som advarer mod ondskab kontra godhed. En fortælling om magt og afmagt. Om fald og frelse - en syret, poetisk monolog om "en ny himmel og en ny jord". Om håbet og glæden for os alle. Temaer, som må være foruroligende aktuelle for enhver verdensborger.

* Århundredets kærlighedseventyr
Dogmeteater om menneskeligt misbrug
Gennem sin one-woman forestilling prøvede Lone Hertz tilbage i 1983 - med overbevisende succes - kræfter med Märta Tikkanens selvbiografiske og personlige poesi. Udgangspunktet for hendes fortolkning via dogmeteatrets udtryksform er den finske forfatter Märta Tikkanens digte fra 1979, Århundredets Kærlighedseventyr. Lone Hertz spiller med få rekvisitter, uden projektører eller kulisser.

Monologen viser en hudløs ærlig beretning om en kvinde, der lever sammen med en alkoholiker. Her er tale om misbrug af både fysisk og følelsesmæssig art, men også om at turde vælge sig selv og den store, kaotiske kærlighed. Det er ikke blot en skildring af det konkrete og følelsesmæssige misbrug, men også en skildring af det irrationelle i et parforhold - om kærlighedens beståen trods smerte og bristede forhåbninger, og om børnene som de store tabere. Lone Hertz formidler i denne tragedie dels smerten, dels humoren og ironien.

Det handler om misbrug i alle afskygninger, men har sit udgangspunkt i det mareridtsagtige alkoholmisbrug. Et misbrug, hvis konsekvenser monologen aktualiserer midt i vores aktuelle alkoholkultur.

Der er ingen agitation i teksten, men en stærk fremstilling af begreber, der er langt mere almene, end de fleste nok umiddelbart vil eller tør erkende.

Politiken
En gribende intens time, hvor opmærksomheden var som klæbet til den lave scene og kvinden deroppe (.) En bevægende historie, en udsøgt skuespiller, en stol og en sportstaske - så lidt behøves der for at give så meget.

Horsens Folkeblad
Varighed | 1 time og 30 minutter med mulighed for efterfølgende debat om misbrug

* Mission på godt og ondt
Lone Hertz' sidste rejse for DanMission gik til Cambodja - tårernes land
I sit nye foredrag sætter hun den menneskelige mission på godt og ondt til debat. Et uhyggeligt vigtigt emne i vor tid, hvor de fleste af os søger en mission som indhold i tilværelsen - og det ligefra George Bush Jr., Dalai Lama og Nelson Mandela til Mogens Lykketoft, Moses Hansen og Michael Laudrup.

Alle må vi gøre op med os selv om den mission vi hver især har valgt os udspringer af det gode eller det mindre gode. - Eller måske ligefrem af det onde, ligesom den mission Pol Pot valgte, da han af magtbegær gennem fire år tvang sine landsmænd ind under et rædselsregime.

En gribende, lærerig og uudholdelig beretning om mennesker i smerte og i håb.
Varighed | 1 time og 30 minutter med efterfølgende debat

Foredrag:

* Sorg-Rig
- Et rigt liv i sorg i den handicappede familie.
Oplev Lone Hertz i en rundrejse i et behandlersystem, og deltag i den efterfølgende debat om det sociale system i øvrigt.
Lone Hertz har gennem årene deltaget levende i den sociale debat, ikke mindst som mor til et handicappet barn. Det er blevet til mange bredsider til det professionelle behandlingssystem, der rækker langt ud over hendes egne erfaringer .

Baggrunden for foredraget er Lone Hertz' bog Sisyfosbreve fra 1992.
Uanset om du er bruger eller behandler, kan du være med til at stille og besvare spørgsmålene:

 Hvordan kan vi gøre den professionelle behandlerverden mere kærlighedsfuld?
 Hvordan kan vi skabe synlighed, forståelse og ligeværd for handicappede mennesker?
 Hvordan får vi sat det enkelte menneske over økonomiske ressourcer, partipolitiske beslutninger og kassesystemer?
Varighed | 1 time og 30 minutter med efterfølgende debat
Lone Hertz modtog i 2002 Egholtprisen på 100.000 kroner som foredragsholder og oplæser.

* Livskvalitet - og hva' er så det?
For Lone Hertz skifter dette begreb i betydning for de forskellige kulturer, religioner, nationer, mennesker, aldre, ja, sommetider også fra sag til dag, nemlig når skæbnen griber ind i vores liv - og hvad deraf så følger.

For hende selv personligt er livskvalitet identisk med konstant at søge forandringen til det gode, at gro som menneske, at kunne skabe lys og glæde i os selv - og især i vore børn. Vi må give børnene åndelig substral, så de kan blive »grønne« mennesker og ikke mindst blive præget af den kristne etik.

Vi voksne kan lappe på os selv, men det er vores børn og unge, som grundlæggende kan - og må - forandre verden til det bedre.
Varighed | 1 time og 30 minutter med mulighed for efterfølgende debat

* Menneskets Mission
* Derfor en 11. september
- om børn i Indien og Bangladesh
Lone Hertz har været udsendt af Danmission til den tredje verden, hvor hun først og fremmest måtte erkende, at sålænge vi i den rige verden ikke vil dele med klodens 1,4 milliarder absolut fattige, som lever så dyrisk, uoplyste, fattige, ja, så elendigt, at livet ingen værdi har for dem - ligeså længe vil vi komme til at opleve terror-begivenheder som den 11. september.

Et foredrag om børnemisbrug, korruption, kvindeundertrykkelse, syre-overfald, om analfabetisme, kastesystem og karmalov - om en ufattelig ulighed mellem mennesker.

Varighed | 1 time og 30 minutter med efterfølgende debat

Oplæsning:

* Johannes Evangeliet
På Jesu tid var ordet ikke henvist til oplæsning i kirken. Ordet blev sagt. Fortalt på gader og stræder, hvor folk mødtes.Vi har brug for Testamentet i en tid, hvor mennesker søger efter åndeligt liv«.
(Lone Hertz)
Denne væsentlige tekst blev - på grund af en stor skuespillerinde,Lone Hertz', fantastiske fremførelse og store kunstneriske præstation - til en både dramatisk og utrolig spændende oplevelse.To en halv times intens fremførelse gav teksten en ny og anden dimension, og jeg sad helt fremme på sædet for at få hvert et ord og hver en facet med.

Jes Kølpin, teaterdirektør på Bellevue Teatret

Det var meget betagende, og vi fattede ikke, hvor tiden blev af. Lone Hertz formåede at levendegøre beretningen . Det henvender sig til både unge og ældre, kirkefremmede og kirkevante - ja, alle, som kan sætte pris på ægte kunst . Det er vist den største aften, jeg nogensinde har oplevet.

Kirsten Mørch-Nielsen, sognepræst


Varighed | 2 timer og 30 minutter (ekskl. pause)

Det ny bud: I skal elske hinanden
Oplæsning af uddrag af kernen i Johannes Evangeliet, som med held kan indgå i en større helhed og i andre kirkelige sammenhænge. Oplæsningen er også brugbar som oplæg til en efterfølgende debat: Om dét at læse op af Bibelen.

Varighed | 45 minutter

Ord om kærlighed
Tre til fire digteriske tekster, som hver på sin måde belyser kærlighedens aspekt.

Varighed | Ca. 30 minutter

* Ord om kærlighed
- tre forskellige indfaldsvinkler til dramatiske tekster om kærligheden.

THOMASEVANGELIET

Lone Hertz og Lars Hannibal giver liv til de ældst kendte Jesus-ord: Thomasevangeliet


Lone Hertz og Lars Hannibal giver liv til de ældst kendte Jesus-ord: Thomasevangeliet

For nøjagtig et år siden, november 2003, gav 18 fremtrædende danskere, alle med fornavnet Lars eller Lone, hinanden håndslag på at hjælpe Folkekirkens Nødhjælp med at samle mindst en million kroner ind til minerydning i det nordlige Albanien. Blandt dem skuespilleren Lone Hertz og guitaristen Lars Hannibal. De kendte ikke hinanden, men et par dage efter mødet ringer Lone Hertz til Hannibal.

- Kender du Thomasevangeliet?, spørger hun. Lars Hannibal må svare et tøvende nej. Som så mange andre kender han kun ganske lidt til Thomasevangeliet; denne samling af Jesus-ord, der blev fundet i et papyrus-håndskrift i 1945 Egypten. Og som menes at stamme helt fra oldtiden, og derfor er ældre end Det Nye Testamente. Nej egentligt kender han det ikke; men så snart han satte sig til at læse ordene, blev han grebet.

- Det tog ved, smiler han, og fortsætter: Disse tekster rørte ved mig. Og det er ikke intellektuelt. Det er følelsesmæssigt, det er kropsligt. Der er både stærke tekster, om blodhævn og retfærdigheden, der skal ske med sværdet i hånd; men samtidig besidder de en poesi og en åbenhed. De kan læses og forstås som rettesnore. Læs for eksempel: Kend det som er foran dit ansigt, og det som er skjult for dig, skal blive åbenbaret. For der er intet skjult, som ikke skal blive åbenbaret. Eller: Jeg vil give Jer det, som intet øje har set, og det, som intet øre har hørt, og det, som ingen hånd har rørt, og det som ikke er opstået i noget menneske hjerte.

Så for Lars Hannibal blev det snart et indlysende projekt: Ja, nu hvor han kender Thomasevangeliet vil han selvfølgelig være med til at sætte musik til de stærke ord, som Lone Hertz har introduceret. Og det skal være musik, der yderligere kan åbne tilskuernes øjne, ører og sind for ordene og den bagvedliggende betydning.

- Vi prøvede først med klassisk spansk guitar, det gik ikke. Så med wienerklassik, og derefter barok og moderne musik. Det gik heller ikke. Først da vi oplevede teksterne sammen med renæssancemusik kunne vi mærke, at her faldt evangeliet endelig til ro. Den musik minder meget om folkemusik, er genkendelig, og da den samtidig er meget strofisk bygget op, giver det en mulighed for at klippe i musikken og gentage. Sammen med Lone Hertz' stærke tolkning er musikken med til at trække publikum ind i den strøm af måder at tænke på, som Thomasevangeliet tilbyder: tænkepauser eller refleksionssekunder, forklarer Lars Hannibal, der har valgt at fremføre musikken på sit andet hovedinstrument ved siden af guitaren, lutten. Med sine sprøde klange og sit væld af overtoner er den yderligere med til at øge modtageligheden.

- Folk bliver både rystede og rørte, fortæller Lars Hannibal, om den effekt som parrets levende fremførelser af Thomasevangeliet giver. - Og selvom der ikke er noget, der kan sammenlignes med den levende formidling, er vores ønske med denne CD at give publikum noget, de kan tage med hjem. Nogle af kristendommens oprindelige tekster; tekster, som ikke har været gennem århundreders gejstlige kultivering. På den måde håber vi, at denne mundtlige formidling af Jesus ord i Thomasevangeliet kan bruges, også af unge mennesker, som ofte er meget åbne, i deres åndelige søgen. Som ord, det enkelte menneske kan lægge ned mellem sig selv og sin adfærd, siger Lars Hannibal, før han slutter - atter med et citat fra teksten:

- Den som har ører at høre med, skal høre.


Lone Hertz er skuespiller, forfatter og foredragsholder. Tidligere teaterleder og rektor for Statens Teaterskole. Ivrig samfundsdebattør. Har bl.a. udgivet bogen "Sisyfosbreve". Medvirket i filmen "Thomas et barn du ikke kan nå".

Ønsker du yderligere oplysninger og priser på Lone Hertz er du velkommen til at ringe eller sende en mail, se vores Bookingforespørgsel, hvor du beskriver dit arrangement og vi vil vende tilbage med priser på Lone Hertz

For booking af Lone Hertz ring til nkbooking - tlf. 7020 3648


 Nyhedsbrev
E-mailadresse:

Tilmeld
Frameld
Nomineret